Jaakko Rönkkö
Joonistused, installatisoonid
 

Sündinud Vieremäs 1957. aastal 

Haridus: Lahti Kunstiinstituut Soomes (1976), Leningradi Kunstiinstituut, NSVL (1979), Lahti Kunstiinstituut Soomes (2011)
Isiku- ja rühmanäitused Soomes ja välismaal (Saksamaal, Norras, Venemaal, Rootsis) alates 1979. aastast

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/1248